ДУМАТА „ВИНО“ Е СПОМЕНАТА 521 ПЪТИ ...


ДУМАТА „ВИНО“ Е СПОМЕНАТА 521 ПЪТИ В БИБЛИЯТА.
Според свещеното писание, виното „весели сърцето на човека... и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло...”. :) Ето ги и нашите винца: http://izbata.bg/vinarna/menu/8707